سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

مشخصات بلاگ
سلام مولای من

همه به فکر کار شاق برای امام زمان عج هستند بنده خواستم کار خیلی کوچکی کرده باشم...

آخرین نظرات

  • حسانه

نظرات  (۱)

  • خواندنی ها
  • چه متن زیبایی بود
    احسنت به شما
    اما بهتر بود تیتر کوتاه تری برای پستتون انتخاب میکردین