سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

مشخصات بلاگ
سلام مولای من

همه به فکر کار شاق برای امام زمان عج هستند بنده خواستم کار خیلی کوچکی کرده باشم...

آخرین نظرات


  • حسانه

نظرات  (۱)

  • بنده کوچک خدای بزرگ
  • پروردگارا شهادت در راه خودت را نصیب من بفرما.آمین
    پاسخ:

    سلام

    الهی آمین