سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

مشخصات بلاگ
سلام مولای من

همه به فکر کار شاق برای امام زمان عج هستند بنده خواستم کار خیلی کوچکی کرده باشم...

آخرین نظرات

 • حسانه

نظرات  (۱)

 • بنده کوچک خدای بزرگ
 • بدی کردیم خوبی یادمان رفت         زدلها لایروبی یادمان رفت
  به ویلای شمالی خو گرفتیم          شهیدان خدایی یادمان رفت
  پاسخ:
  سلام
  ....