قالب رضا
خدایا بندگی وتوجه میخواهم...خواسته خیلی زیادیه :: سلام مولای من

سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید
مشخصات بلاگ
سلام مولای من

همه به فکر کار شاق برای امام زمان عج هستند بنده خواستم کار خیلی کوچکی کرده باشم...

آخرین نظرات

 • حسانه

نظرات  (۱)

 • سید مهدی عاشق علی
 • سلام
  امتحانه؟  جاخالیا رو از خودمون پرکنیم؟
  پاسخ:
  سلام
  آره
  اگر خوشمزه گی آقایون نبود خانم ها باید غصه دار بودند...