سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

مشخصات بلاگ
سلام مولای من

همه به فکر کار شاق برای امام زمان عج هستند بنده خواستم کار خیلی کوچکی کرده باشم...

آخرین نظرات

  • حسانه

نظرات  (۱)

  • بتده کوچک خدای بزرگ
  • برام دعا کنید. دلم بد جور گرفته
    پاسخ:
    سلام
    حتما شما هم برا بنده دعا کنید