سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید

مشخصات بلاگ
سلام مولای من

همه به فکر کار شاق برای امام زمان عج هستند بنده خواستم کار خیلی کوچکی کرده باشم...

آخرین نظرات

پس آقا جون برام دعا کن دیگه طاقت ندارم....

پنجشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸ ق.ظ

  • حسانه