قالب رضا
شما رو قسم میدم به خدا من رو هم دعا کنید،تا برا خدا عبد واقعی بشم :: سلام مولای من

سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید
مشخصات بلاگ
سلام مولای من

همه به فکر کار شاق برای امام زمان عج هستند بنده خواستم کار خیلی کوچکی کرده باشم...

آخرین نظرات


  • حسانه

نظرات  (۳)

کل نفس ذائقه الموت
حالا به آخرش هم می رسیم
پاسخ:
سلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الهی عفوک عفوک عفوک عبارتی توی قنوت نماز میته :)
پاسخ:
سلام آخرش باید بمیرم که
چرا فقراتی از نماز میت گذاشتید
پاسخ:
سلام متوجه نشدم؟؟؟