قالب رضا
وفتی خدایا با تو وامام زمان عج حرف میزنم حس خوبی دارم :: سلام مولای من

سلام مولای من

به راه بیایم تا از راه بیاید
مشخصات بلاگ
سلام مولای من

همه به فکر کار شاق برای امام زمان عج هستند بنده خواستم کار خیلی کوچکی کرده باشم...

آخرین نظرات


  • حسانه

نظرات  (۱)

باید سعی کنیم این حس رو نگه داریم
پاسخ:
سلام ان اشاالله